Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Začala sa oprava fasády renesančnej zvonice

V polovici júla Mesto Spišská Belá začalo s opravou fasády mestskej renesančnej zvonice na námestí pri radnici. Na túto opravu mesto získalo štátnu dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 29 tis. EUR. Z rozpočtu mesta sa má použiť v tomto roku suma 5 tis. EUR, takže celkom sa tento rok má preinvestovať 34 tis. EUR. Avšak celkové náklady na opravu celej fasády predstavujú sumu takmer 62 tis. EUR. Preto poslanci odsúhlasili návrh primátora mesta na opravu len polovice fasády, presnejšie 2 kompletných stien, čo je technologicky možné a zvyšné dve steny sa opravia až v budúcom roku. Podľa primátora mesta Štefana Bieľaka, „nechceli sme použiť chýbajúce financie vo výške 33 tis. EUR z rozpočtu mesta, keďže poskytnutá dotácia bola vo výške 29 tis. EUR a v budúcom roku chceme opätovne požiadať o dotáciu z programu „Obnov si svoj dom“ na dokončenie zvyšnej časti fasády zvonice“. V prípade, že by v budúcom roku mesto nezískalo uvedenú dotáciu, tak opravu zvyšnej časti fasády dofinancuje z rozpočtu mesta. Technologický postup opravy fasády odsúhlasili pamiatkári na základe špeciálneho projekčného riešenia.

Môže Vás zaujímať...