Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Z akých potravín varia v školských jedálňach v našom meste?

V posledných dňoch a týždňoch počúvame z médií rôzne negatívne správy o tom, aké potraviny konzumujeme, resp. aké potraviny sú predávané v našich obchodoch. Na podnet primátora mesta vykonal školský úrad mesta Spišská Belá tento týždeň neplánovanú kontrolu potravín a surovín, ktoré používajú školské jedálne v našom meste na prípravu jedál.

Podľa vyjadrenia vedúcich oboch školských jedální (pri materskej škole a pri ZŠ Štefánika) každé mäso musí mať pri dodávke štítok s uvedením aj krajiny pôvodu. Na varenie sa používa hlavne čerstvé bravčové a hovädzie mäso (tzv. chladené mäso) od slovenských výrobcov. Ryby a hydinu nakupujú mrazené a mleté mäsá nenakupujú vôbec (tie si vyrábajú priamo v jedálni). Väčšina mäsa má pôvod na Slovensku, zvyšnú časť sa dováža najmä z Poľska. Výsledkom tejto kontroly je konštatovanie, že v našich jedálňach sa v čase kontroly nenachádzalo mäso, ktoré by malo deklarovanú krajinu pôvodu Brazília.

Pokiaľ ide o iné suroviny, vajcia, mlieko či mliečne výrobky dodávané do našich školských jedální, majú pôvod na Slovensku (aspoň podľa údajov deklarovaných na ich obale).

Inak školské jedálne sú v tomto smere pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade, ktorý minimálne raz v školskom roku, niekedy aj 3-4 krát vykonáva kontroly aj v našich jedálňach.

Podľa primátora mesta Štefana Bieľaka je snahou mesta do budúcna, aby „sa v našich školských jedálňach varilo len zo slovenských a najmä regionálnych surovín ako sú mäso, mlieko, mliečne výrobky so zaručenou kvalitou, ktorých pôvod je nám ako tak známy. Rovnako je dôležité, aby sme podporovali regionálnych a miestnych producentov aj iných surovín ako sú napríklad zemiaky, či iné potraviny, ktoré sa v našom regióne produkujú a tak okrem kvalitných produktov podporili aj regionálnu zamestnanosť.“

Čítaj aj: Spišskobeliansky spravodaj – Školská jedáleň ako synonymum zdravej výživy (strany 12-13)

Môže Vás zaujímať...