Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Webstránka gréckokatolíckej cirkvi v novom šate

V týchto dňoch obnovila svoju webstránku gréckokatolícka cirkev, ktorá má v našom meste taktiež svoje zastúpenie. Prehľadná a dizajnovo moderná webstránka ponúka mnoho informácií o histórii cirkvi, chráme, ako aj spiritualite cirkvi východného obradu. Webstránka, ktorej autorom je bohoslovec Ondrej Miškovič zo Spišskej Belej, je dostupná na  www.grkat.spisskabela.sk.

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Belej rozostaval Otec Sergej Kovč, ktorý videl potrebu vlastného chrámu pre miestnych veriacich, ktorí dosiaľ navštevovali rímskokatolícky chrám. Myšlienka sa dala na papier a v roku 1996 sa položili základy chrámu. Dokončenia a posvätenia tohto chrámu sa už však nedožil…

Filiálka Spišská Belá patrí do farnosti Ihľany v Popradskom protopresbyteráte. V Spišskej Belej žije oficiálne 75 gréckokatolíkov, ktorí sú zväčša prisťahovaní z okolitých dedín ako Osturňa či Ihľany. Súčasným správcom farnosti je Mikuláš Chanáth.

Môže Vás zaujímať...