Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Webstránka gréckokatolíckej cirkvi v novom šate

V týchto dňoch obnovila svoju webstránku gréckokatolícka cirkev, ktorá má v našom meste taktiež svoje zastúpenie. Prehľadná a dizajnovo moderná webstránka ponúka mnoho informácií o histórii cirkvi, chráme, ako aj spiritualite cirkvi východného obradu. Webstránka, ktorej autorom je bohoslovec Ondrej Miškovič zo Spišskej Belej, je dostupná na  www.grkat.spisskabela.sk.

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Belej rozostaval Otec Sergej Kovč, ktorý videl potrebu vlastného chrámu pre miestnych veriacich, ktorí dosiaľ navštevovali rímskokatolícky chrám. Myšlienka sa dala na papier a v roku 1996 sa položili základy chrámu. Dokončenia a posvätenia tohto chrámu sa už však nedožil…

Filiálka Spišská Belá patrí do farnosti Ihľany v Popradskom protopresbyteráte. V Spišskej Belej žije oficiálne 75 gréckokatolíkov, ktorí sú zväčša prisťahovaní z okolitých dedín ako Osturňa či Ihľany. Súčasným správcom farnosti je Mikuláš Chanáth.

Môže Vás zaujímať...