Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Výstavba polyfunkčných objektov za obchodným domom

Začiatkom tohto leta začala výstavba 6 polyfunkčných objektov v priestore medzi obchodným domom a bytovkami na sídlisku na Mierovej ulici. Ide o privátnu investíciu, ktorú síce koordinuje mesto, ale investormi sú súkromní vlastníci šiestich pozemkov:

1./ Džadoňová Marcela, L. Medňanského 62, Spišská Belá

2./ Novoroľníková Silvia, Ing., Záhradná 8, Spišská Belá

3./ Matavová Františka, Mgr., Popradská 39, Spišská Belá

4./ Zemčák Radoslav, Ing., Nová 33, Spišská Belá

5./ Šatala Pavel, Mierová 7, Spišská Belá

6./ zmena oproti pôvodnému stavu: nový vlastník – SLAVDENT II. s.r.o., Štefánikova 455/42, Spišská Belá (Dr. Slafkovská) – stomatologická ambulancia na prízemí a na poschodí bytová jednotka – nástupca po Ľudovítovi Krempaskom s manž..

Do konca tohto roka by mali byť ukončené min. tzv. hrubé stavby a dokončenie (kolaudácia) stavieb v budúcom roku. Na jar budúceho roka mesto prikročí k stavebnej úprave okolia týchto objektov – k výstavbe chodníkov, k rekonštrukcii časti existujúcej miestnej cesty a výstavbe časti novej cesty, výstavbe parkovacích miest a k rozšíreniu verejného osvetlenia.

V prílohe je celková situácia daného územia po výstavbe.

 

Názov prílohy Odkaz
Celková situácia - Polyfunkcia Mierová Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...