Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Výstava Biblia na cestách prilákala do Spišskej Belej aj mnoho ľudí z okolia

Je najrozšírenejším svetovým literárnym dielom, je najčítanejšia, najpredávanejšia, najobľúbenejšia, najprekladanejšia, najpublikovanejšia, najkomentovanejšia, najdlhšie tvorená, či dokonca najprenasledovanejšia (v niektorých krajinách je dodnes trestné mať ju vo svojej domácnosti)… v stredoveku mníchmi najčastejšie prepisovaná kniha a po vynájdení kníhtlače Gutenbergom v 15. storočí bola prvou knihou na svete zhotovenou kníhtlačiarskym strojom… reč je o Biblii – Knihe kníh.

V Spišskej Belej sme mali možnosť počas troch týždňov (od 3. – 20. apríla 2017) navštíviť unikátnu putovnú výstavu Biblia na cestách, ktorá bola pre všetkých návštevníkov prístupná zdarma. Túto možnosť využilo niekoľko stoviek obyvateľov Spišskej Belej, no pozrieť sa prišli i milovníci histórie zo širokého okolia. Spomedzi viac ako dvesto rôznych exponátov Biblie, návštevníkov najviac zaujali Biblie, ktorých vznik bol datovaný do 17. storočia, či vzácna Biblia ilustrovaná španielskym maliarom surrealizmu Salvadorom Dalím.  Najmenších návštevníkov zase zaujala vodeodolná a zároveň nehorľavá Biblia (vystavená v akváriu), či detská kufríková Biblia. Pozornosť mali aj najmenšia Biblia (čitateľná len s lupou), Biblia vo forme MP3 prehrávača, ktorý obsahuje nahrávku celej Biblie v jazyku pidgin-english, ktorým hovoria domorodci na ostrove Papua nová Guinea – tento prístroj je napájaný solárnou energiou. Celou výstavou sprevádzal a na vaše zaujímavé otázky odpovedal lektor výstavy Milan Šurman, ktorému aj touto cestou ďakujeme. Počas výstavy sme mohli navštíviť aj jej sprievodné akcie a to dve špecializované prednášky na tému Biblia – Kniha kníh a Tajomstvo dávnych zvitkov v podaní Jozefa Písta, či koncert gospelovej kapely Advent.

Celá výstava bola inštalovaná v priestoroch budovy AT TATRY spol. s.r.o. na Petzvalovej ulici a preto veľká vďaka za poskytnutie týchto priestorov pre potreby konania výstavy patrí aj konateľovi spoločnosti Ing. Milanovi Krajancovi, ako aj zamestnancom firmy.

Je nám potešením, že sa nám aj prostredníctvom výstavy podarilo obohatiť už aj tak mimoriadne bohatý kultúrny život v meste. Výstava Biblia na cestách sa priamo zo Spišskej Belej presúva do Ludaníc.

Pozrite si aj reportáž od redaktorky Aleny Dudlákovej z RTVS, ktorá bola odvysielaná 15. apríla v Správach RTVS:

 

Môže Vás zaujímať...