Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Vyšlo júnové vydanie Spišskobelianskeho spravodaja

Jún sa v Spišskej Belej vždy nesie v znamení veľkolepých osláv Dní mesta. O tom ako podujatie prebiehalo ale aj o iných zaujímavých júnových momentoch sa dočítate v novom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja (v prílohe).

Názov prílohy Odkaz
Spišskobeliansky spravodaj 6-2017 Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...