Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Výsadba nových stromov

Počas uplynulých dní mesto začalo s plánovanou výsadbou nových stromov v našom meste. Nezamestnaní občania nášho mesta pracujúci na menších obecných službách vysadili pred zdravotným strediskom červenolisté javory, na Zimnej ulici, v parku pri soche partizána a pred futbalovým štadiónom malolisté lipy a na Družstevnej ulici javory. Výsadba bude ešte pokračovať v najbližších dňoch pred novým oplotením nového cintorína a v Strážkach okolo potoka Čierna voda.

Môže Vás zaujímať...