Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Voľby do VÚC- 4. november 2017

V sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov vyšších územných celkov – tzv. krajské voľby. To znamená, že aj v Prešovskom kraji budeme voliť predsedu kraja a poslancom zastupiteľstva Prešovského kraja. Toto zastupiteľstvo bude mať opätovne 62 poslancov, pričom poslanci sa volia za každý okres. V Prešovskom kraji je 13 okresov a počet poslancov pre každý okres je určený počtom obyvateľov daného okresu. V okrese Kežmarok sa bude voliť (tak ako doposiaľ) 5 poslancov.

Pre tieto nadchádzajúce voľby nastala jedna zásadná zmena: predsedu a poslancov si budeme voliť len pre toto volebné obdobie na dobu 5 rokov oproti štandardným 4 rokom (z dôvodu zjednotenie termínu volieb do VÚC s komunálnymi voľbami v roku 2022).

Viac informácii o voľbách nájdete na : https://www.minv.sk/?volby-vuc

Môže Vás zaujímať...