Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Veľkonočný volejbalový turnaj

V sobotu 8. apríla 2017 sa uskutočnil už tradičný veľkonočný volejbalový turnaj v telocvični na Moskovskej ulici. Organizátor turnaja – mesto Spišská Belá privítalo na tomto turnaji 4 družstvá, ktoré si zahrali systémom „každý s každým“.

Konečné poradie:

  1. Spišská Belá
  2. Szczawnica (Poľsko)
  3. Liptovský Mikuláš
  4. Javorina Spišská Belá

Aj týmto turnajom si v našom meste pripomíname slávnejšie volejbalové časy a udržiavame volejbalovú tradíciu. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, sponzorom tohto turnaja, ako aj organizátorom turnaja –belianskym volejbalistom na čele s Jožom „Edom“ Kunom.

Môže Vás zaujímať...