Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Veľkonočný volejbalový turnaj

V sobotu 8. apríla 2017 sa uskutočnil už tradičný veľkonočný volejbalový turnaj v telocvični na Moskovskej ulici. Organizátor turnaja – mesto Spišská Belá privítalo na tomto turnaji 4 družstvá, ktoré si zahrali systémom „každý s každým“.

Konečné poradie:

  1. Spišská Belá
  2. Szczawnica (Poľsko)
  3. Liptovský Mikuláš
  4. Javorina Spišská Belá

Aj týmto turnajom si v našom meste pripomíname slávnejšie volejbalové časy a udržiavame volejbalovú tradíciu. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, sponzorom tohto turnaja, ako aj organizátorom turnaja –belianskym volejbalistom na čele s Jožom „Edom“ Kunom.

Môže Vás zaujímať...