Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Veľkonočný volejbalový turnaj

V sobotu 8. apríla 2017 sa uskutočnil už tradičný veľkonočný volejbalový turnaj v telocvični na Moskovskej ulici. Organizátor turnaja – mesto Spišská Belá privítalo na tomto turnaji 4 družstvá, ktoré si zahrali systémom „každý s každým“.

Konečné poradie:

  1. Spišská Belá
  2. Szczawnica (Poľsko)
  3. Liptovský Mikuláš
  4. Javorina Spišská Belá

Aj týmto turnajom si v našom meste pripomíname slávnejšie volejbalové časy a udržiavame volejbalovú tradíciu. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, sponzorom tohto turnaja, ako aj organizátorom turnaja –belianskym volejbalistom na čele s Jožom „Edom“ Kunom.

Môže Vás zaujímať...