Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Veľkonočný volejbalový turnaj

V telocvični Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej sa 9. apríla 2016 uskutočnil Veľkonočný volejbalový turnaj amatérskych družstiev, ktorého organizátorom bolo mesto Spišská Belá. Turnaja sa zúčastnili dve družstvá zo Spišskej Belej a jedno družstvo z nášho partnerského mesta Szczawnica v Poľsku.

Konečné poradie:

  1. miesto:  Szczawnica z Poľska
  2. miesto: Old Boys Spišská Belá
  3. miesto: Blue Riders Spišská Belá

Najlepší nahrávač turnaja: Dušan Simonisz

Najlepší smečiar turnaja: Pawel Jaszcurkovsky

Najlepší hráč turnaja: Marcela Džadoňová

Počas turnaja bolo pre všetkých hráčov a obecenstvo zadarmo pripravené občerstvenie v podobe lahodných zabíjačkových hodov. Ako uviedol Jozef Kuna, organizátor turnaja: „Aj napriek nízkemu počtu zúčastnených družstiev, atmosféra turnaja bola vynikajúca. Týmto ďakujem všetkým družstvám za účasť a rovnako patrí veľké ďakujem aj sponzorovi podujatia Poľnohospodárskemu družstvu Tatry Spišská Belá, osobitne predsedovi družstva Ing. Františkovi Gedrovi. Zároveň by som už teraz rád pozval všetkých milovníkov volejbalu na 18. ročník Belá mix Voley cupu, ktorý sa bude konať cez víkend 16. – 17. júla 2016 v priestoroch parku kaštieľa v Strážkach.“

Môže Vás zaujímať...