Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Veľkonočný volejbalový turnaj

V telocvični Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej sa 9. apríla 2016 uskutočnil Veľkonočný volejbalový turnaj amatérskych družstiev, ktorého organizátorom bolo mesto Spišská Belá. Turnaja sa zúčastnili dve družstvá zo Spišskej Belej a jedno družstvo z nášho partnerského mesta Szczawnica v Poľsku.

Konečné poradie:

  1. miesto:  Szczawnica z Poľska
  2. miesto: Old Boys Spišská Belá
  3. miesto: Blue Riders Spišská Belá

Najlepší nahrávač turnaja: Dušan Simonisz

Najlepší smečiar turnaja: Pawel Jaszcurkovsky

Najlepší hráč turnaja: Marcela Džadoňová

Počas turnaja bolo pre všetkých hráčov a obecenstvo zadarmo pripravené občerstvenie v podobe lahodných zabíjačkových hodov. Ako uviedol Jozef Kuna, organizátor turnaja: „Aj napriek nízkemu počtu zúčastnených družstiev, atmosféra turnaja bola vynikajúca. Týmto ďakujem všetkým družstvám za účasť a rovnako patrí veľké ďakujem aj sponzorovi podujatia Poľnohospodárskemu družstvu Tatry Spišská Belá, osobitne predsedovi družstva Ing. Františkovi Gedrovi. Zároveň by som už teraz rád pozval všetkých milovníkov volejbalu na 18. ročník Belá mix Voley cupu, ktorý sa bude konať cez víkend 16. – 17. júla 2016 v priestoroch parku kaštieľa v Strážkach.“

Môže Vás zaujímať...