Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Veľkonočný volejbalový turnaj

V telocvični Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej sa 9. apríla 2016 uskutočnil Veľkonočný volejbalový turnaj amatérskych družstiev, ktorého organizátorom bolo mesto Spišská Belá. Turnaja sa zúčastnili dve družstvá zo Spišskej Belej a jedno družstvo z nášho partnerského mesta Szczawnica v Poľsku.

Konečné poradie:

  1. miesto:  Szczawnica z Poľska
  2. miesto: Old Boys Spišská Belá
  3. miesto: Blue Riders Spišská Belá

Najlepší nahrávač turnaja: Dušan Simonisz

Najlepší smečiar turnaja: Pawel Jaszcurkovsky

Najlepší hráč turnaja: Marcela Džadoňová

Počas turnaja bolo pre všetkých hráčov a obecenstvo zadarmo pripravené občerstvenie v podobe lahodných zabíjačkových hodov. Ako uviedol Jozef Kuna, organizátor turnaja: „Aj napriek nízkemu počtu zúčastnených družstiev, atmosféra turnaja bola vynikajúca. Týmto ďakujem všetkým družstvám za účasť a rovnako patrí veľké ďakujem aj sponzorovi podujatia Poľnohospodárskemu družstvu Tatry Spišská Belá, osobitne predsedovi družstva Ing. Františkovi Gedrovi. Zároveň by som už teraz rád pozval všetkých milovníkov volejbalu na 18. ročník Belá mix Voley cupu, ktorý sa bude konať cez víkend 16. – 17. júla 2016 v priestoroch parku kaštieľa v Strážkach.“

Môže Vás zaujímať...