Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

V Strážkach: slobodní verzus ženatí

Dňa 23. júla 2017 sa v Strážkach na futbalovom ihrisku odohral priateľský futbalový zápas „slobodní proti ženatým“. Dve futbalové 11-tky odohrali zápas, ktorý bol v oboch polčasoch vyrovnaný, preto rozhodca musel zápas predĺžiť a keďže ani to nepomohlo, tak nakoniec rozhodli „penalty“. Konečný výsledok bol 4:3 pre slobodných. Najviac pochvaly od hráčov dostal brankár „slobodných“ Jaro Koščák. Okrem futbalu bolo na ihrisku i mimo neho mnoho zábavy. Podľa zúčastnených sa v Strážkach založila nová tradícia a už teraz sa tešia o rok na ďalší ročník tohto zápasu.

Môže Vás zaujímať...