Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Učiteľský koncert a výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ

V nedeľu 15. mája 2016 Základná umelecká škola v Spišskej Belej usporiadala už tradičný učiteľský koncert, t.j. koncert pedagógov tejto školy. Popri nich si s nimi zahrali aj pozvaní hudobní hostia, ba dokonca si „zahrali“ aj učitelia výtvarného odboru školy. Do kinosály mesta prišlo niečo vyše 100 ľudí, ktorí si vypočuli skvelé prevedenie hudobných skladieb rôznych žánrov. Ďakujeme za skvelý zážitok.

Na záver koncertu riaditeľka našej ZUŠ-ky Zuzana Pavličková pozvala všetkých prítomných na vernisáž výstavy najlepších výtvarných prác žiakov tejto školy. Otvorenie výstavy prebehlo hneď po ukončení koncertu v priestoroch výtvarného odboru na Petzvalovej ul. 37 (v budove AT TATRY). A opätovne sa bolo na čo pozerať, čo ocenil vo svojom príhovore aj primátor mesta, ktorý ocenil skvelú práce našej ZUŠ-ky, ktoré získavajú ocenenia a úspechy na rôznych výstavách doma, ale najmä v zahraničí. ĎAKUJEME našej ZUŠ-ke, jej učiteľom a žiakom za výbornú reklamu nášmu mestu.

Môže Vás zaujímať...