Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Výsledky súťaže o najkrajšie mesto a obec na Slovensku

Od začiatku apríla do konca októbra 2016 prebiehal na Slovensku 8. ročník súťaže s názvom “Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2016”. Verejne sa hlasovalo na portáli www.slovakregion.sk, ktorý je celoslovenským pravidelne aktualizovaným informačným portálom. Cieľom súťaže bolo poukázať na krásy slovenských krajov, miest a obcí.

Mesto Spišská Belá obsadilo v tejto súťaži 43. miesto z celkového počtu 144. Svojou konečnou pozíciou sa dostalo pred také mestá, ako napr.: Vysoké Tatry (45. miesto), Banskú Štiavnicu (49. miesto), Trnavu (57. miesto), Kremnicu (69. miesto), Rajec (70. miesto), či Martin (109. miesto).

Víťazom súťaže v kategórii mesto je Spišská Nová Ves (s počtom hlasov 31 566), za ktorým nasleduje Levoča a Bardejov. V kategórii obec sa stali víťazom Smižany (s počtom hlasov 20 541), za ktorými nasleduje Halič a Divín (obe z okresu Lučenec).

Výsledky tejto súťaže potvrdili, že žijeme v krásnom regióne. Víťazom gratulujeme!

(autor priloženej fotografie: Dominik Očenáš)

Môže Vás zaujímať...