Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Stavebná úprava chodníka medzi Slnečnou ulicou a ulicou Osloboditeľov

Mesto pred niekoľkými dňami začalo stavebnú úpravu chodníka pre peších medzi Slnečnou ulicou a ulicou Osloboditeľov. Opravy tohto chodníka sa už niekoľko rokov dožadovali obyvatelia mesta žijúci v tejto lokalite, ktorí si skracovali cestu medzi uvedenými ulicami práve týmto chodníkom („prechodom“).  Mesto zaradilo opravu tohto chodníka do plánu už minulý rok, ale z časového hľadiska sa to nestihlo zrealizovať. Mestské zastupiteľstvo v marci tohto roka schválilo plán investičných akcií mesta pre rok 2016, do ktorého bola zaradená aj oprava tohto chodníka. Prvá – spodná časť chodníka bude vydlaždená (zámkovou dlažbou), horná časť chodníka v prudkom stúpaní k ulici Osloboditeľov bude s asfaltovým povrchom, na ktorom sa menej šmýka najme v zimnom období. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a financuje ich mesto zo svojho rozpočtu. Predpokladané náklady sú odhadované na sumu 8000 EUR. Práce by mali byť ukončené v priebehu najbližších 2 týždňov.

FOTOGALÉRIA

 

Môže Vás zaujímať...