Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Stavebná úprava chodníka medzi Slnečnou ulicou a ulicou Osloboditeľov

Mesto pred niekoľkými dňami začalo stavebnú úpravu chodníka pre peších medzi Slnečnou ulicou a ulicou Osloboditeľov. Opravy tohto chodníka sa už niekoľko rokov dožadovali obyvatelia mesta žijúci v tejto lokalite, ktorí si skracovali cestu medzi uvedenými ulicami práve týmto chodníkom („prechodom“).  Mesto zaradilo opravu tohto chodníka do plánu už minulý rok, ale z časového hľadiska sa to nestihlo zrealizovať. Mestské zastupiteľstvo v marci tohto roka schválilo plán investičných akcií mesta pre rok 2016, do ktorého bola zaradená aj oprava tohto chodníka. Prvá – spodná časť chodníka bude vydlaždená (zámkovou dlažbou), horná časť chodníka v prudkom stúpaní k ulici Osloboditeľov bude s asfaltovým povrchom, na ktorom sa menej šmýka najme v zimnom období. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a financuje ich mesto zo svojho rozpočtu. Predpokladané náklady sú odhadované na sumu 8000 EUR. Práce by mali byť ukončené v priebehu najbližších 2 týždňov.

FOTOGALÉRIA

 

Môže Vás zaujímať...