Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Stavebná úprava chodníka medzi Slnečnou ulicou a ulicou Osloboditeľov

Mesto pred niekoľkými dňami začalo stavebnú úpravu chodníka pre peších medzi Slnečnou ulicou a ulicou Osloboditeľov. Opravy tohto chodníka sa už niekoľko rokov dožadovali obyvatelia mesta žijúci v tejto lokalite, ktorí si skracovali cestu medzi uvedenými ulicami práve týmto chodníkom („prechodom“).  Mesto zaradilo opravu tohto chodníka do plánu už minulý rok, ale z časového hľadiska sa to nestihlo zrealizovať. Mestské zastupiteľstvo v marci tohto roka schválilo plán investičných akcií mesta pre rok 2016, do ktorého bola zaradená aj oprava tohto chodníka. Prvá – spodná časť chodníka bude vydlaždená (zámkovou dlažbou), horná časť chodníka v prudkom stúpaní k ulici Osloboditeľov bude s asfaltovým povrchom, na ktorom sa menej šmýka najme v zimnom období. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a financuje ich mesto zo svojho rozpočtu. Predpokladané náklady sú odhadované na sumu 8000 EUR. Práce by mali byť ukončené v priebehu najbližších 2 týždňov.

FOTOGALÉRIA

 

Môže Vás zaujímať...