Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Štát poskytol príspevky školám na lyžiarske zájazdy a školy v prírode

Štát poskytol príspevky školám na lyžiarske zájazdy a školy v prírode

Štát (cez ministerstvo školstva) poskytol finančné príspevky na pobyt žiakov v škole v prírode vo výške 100 eur na žiaka a na lyžiarsky výcvik vo výške 150 eur na žiaka. Uvedený príspevok  majú k dispozícii aj obe základné školy v Spišskej Belej. A teda na školu v prírode dostane ZŠ J.M.Petzvala  5600 €  a ZŠ Štefanikova 3500 €. Na lyžiarsky výcvik ZŠ J.M.Petzvala dostane 7 650 € a ZŠ Štefanikova 5 250 €.

Príspevky na školu v prírode dostanú žiaci I. stupňa základných škôl, na lyžiarske výcviky pôjdu žiaci 2. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl bez ohľadu na to, z akého sociálneho prostredia pochádzajú, t.j. všetky deti v z daného ročníka.

Žiaci oboch ZŠ pôjdu na lyžiarsky výcvik, ktorý bude prebiehať v Ždiari, v termíne od 8. februára – 12. februára 2016. Zo ZŠ J. M. Petzvala sa lyžiarskeho výcviku zúčastní 51 žiakov a zo ZŠ Štefánikovej to bude 35 žiakov.

Môže Vás zaujímať...