Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Spomienka na oslobodenie mesta i koncentračného tábora v Osvienčime

Dňa 27. januára 2017 uplynulo 72 rokov od oslobodenia mesta Spišská Belá, ako aj ďalších okolitých miest a obcí spod nemeckej okupácie počas 2. svetovej vojny.

Pri tejto príležitosti Mesto Spišská Belá a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej (ZO SZPB) zorganizovali pietnu spomienku na tieto udalosti pri pamätníku obetí druhej sv. vojny (pri soche partizána). Primátor mesta Štefan Bieľak spolu s členmi uvedenej organizácie aj za účasti asi 50 žiakov z oboch základných škôl položili kyticu kvetov najprv k pamätnej tabuli na budove mestského úradu a následne aj k pamätníku obetí 2. sv. vojny – k soche Partizána – v parku pri evanjelickom kostole. Prítomným tlmočil svoje slová najprv primátor mesta, ktorý okrem iného uviedol, že „je nevyhnutné si pri každej vhodnej príležitosti pripomínať historické momenty druhej sv. vojny, o to viac v dnešnej dobe, kedy sa okolo nás čoraz častejšie opätovne šíria nezmyselné myšlienky podporujúce fašizmus a podobné ideológie. Toto je veľmi nebezpečné, pritom to vyzerá tak nevinne (ako tomu bolo aj pred rokom 1939). Malo by byť povinnosťou každého racionálne uvažujúceho človeka zreteľne odmietať šírenie týchto myšlienok a nedávať podporu hnutiam ľudí, ktorí ich v súčasnosti medzi nami šíria alebo sa na ne odvolávajú. To netreba viac komentovať, stačí si napríklad pozrieť film Schindlerov zoznam alebo navštíviť poľský Osvienčim.“ Tieto slová doplnil jeden z členov ZO SZBP Stanislav Pavlarčík, ktorý doplnil, že „aj niektorí obyvatelia Spišskej Belej priamo pocítili hrôzy koncentračných táborov a žiaľ, drvivá väčšina z nich sa už nevrátila“. Preto pripomínanie si výročí dôležitých momentov 2. sv. vojny aj v našom meste nemá byť len tradíciou, či nejakým symbolickým stretnutím, ako práve miestom a časom na upozornenie adresované nám všetkým, že fašizmus a jeho nové súčasné podoby treba zastaviť !

Na rovnaký dátum, 27. január pripadá aj Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Tento deň má pripomínať utrpenie šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas 2. svetovej vojny. Tento dátum určilo Valné zhromaždenie OSN, keďže práve 27. januára 1945 bol oslobodený aj nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau. (Osvienčim-Brzezinka).

 

Môže Vás zaujímať...