AktualitySpišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 1K

Jubilejný 15. Spišský zemiakarský jarmok odprezentoval novú regionálnu značku

Sobota 23. septembra 2017 sa v Spišskej Belej pri príležitosti jubilejného 15. Spišského zemiakarského jarmoku niesla v znamení zemiakov, jednej z najpestovanejších a najvýznamnejších plodín v podtatranskom kraji. A my tvrdíme, že túto veľkú pozornosť si táto vzácna plodina rozhodne zaslúžila!

Mesto Spišská Belá pripravilo 15. ročník Spišského zemiakarského jarmoku v spolupráci so Zemiakarským zväzom Slovenskej republiky (na jarmoku v zastúpení Predsedom Viliamom Bezákom), Slovsolanum družstvom Spišská Belá (zastupoval predseda Jaroslav Mačák), HOS ÚKSÚP Spišská Belá (zastupoval vedúci skúšobne Marián Tokár), AT TATRY, s.r.o. Spišská Belá (zastupoval Milan Krajanec ml.), Poľnohospodárskym družstvom TATRY Spišská Belá (v zastúpení podpredsedom Martinom Šoltýsom), Okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov v Poprade (zastupoval predseda Jozef Kalakaj a podpredseda Ladislav Faix) a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v Prešove (zastupoval riaditeľ Martin Janoško).

Spišský zemiakarský jarmok oficiálne otvoril o 14.00 hod primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak aj za účasti vyššie uvedených osôb, ako aj Milana Semančíka, predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bratislava, Samuela Micháleka, riaditeľa sekcie UKUSP Bratislava  a Jaroslava Čepla, riaditeľa Výskumného ústavu bramborářskeho v Havličkovom Brode v ČR.

Úrodu požehnal správca rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Belej – farár Jakub Grich

Na pódiu sme privítali aj zástupcov delegácii z našich partnerských miest. Nemecké mesto Brück zastupoval Michael Klenke a poľský Ozarow primátor Marcin Majcher. Jarmok bol slávnostne otvorený symbolickým pozbieraním úrody zemiakov. Úrodu požehnal správca rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Belej, farár Jakub Grich.

Náš Gruľko už nie je len taký obyčajný zemiak ? Od teraz sa môže pochváliť regionálnou značkou kvality pod názvom Spišské zemiaky

V rámci slávnostného otvorenia jarmoku bolo aj odprezentované vytvorenie regionálnej značky kvality „Spišské zemiaky“ s cieľom podpory a presadzovania kvalitných regionálnych potravín – v tomto prípade zemiakov, nakoľko práve zemiaky v našom regióne spĺňajú všetky atribúty na to, aby mohli byť nositeľom takejto značky a majú výnimočnú kvalitu v porovnaní so zemiakmi pestovanými v iných častiach Slovenska, či v zahraničí. Treba na to verejnosť upozorniť a zároveň si chrániť tento región pred nekvalitnými zemiakmi dovážanými najmä zo zahraničia. Maskot jarmoku Gruľko bol pri tejto príležitosti dekorovaný šerpou a titulom „Spišský zemiak“.

Na jarmoku sa predstavili títo vystavovatelia: HOS ÚKSÚP Spišská Belá, SLOVBYS, s. r. o. Spišská Belá, AT TATRY s r. o. Spišská Belá, HZPC a APH Slovensko s r. o. Poprad, Norika Slovensko s r. o. Košice, TRIANA spol. s r. o.,  Europlant s r. o. Poprad, Syngenta s r. o. Slovakia, Slovchips Smižany, Slovenský včelársky spolok, Podtatranský vinársky spolok Veľká Lomnica, Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, K-cesnak Čeľadince, PD Goral Veľká Franková, Gazda Coop z Maďarska a Krajská organizácia cestového ruchu Severovýchod Slovenska.

Podujatie sa odštartovalo v kinosále mesta o 10.30 hod odborným seminárom, ktorého hlavnou témou bola nová regionálna značka kvality s názvom Spišské zemiaky. „O akčnom pláne rozvoja okresu Kežmarok“ sa prítomným vyjadril Milan Gacík, riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja. Milan Hagovský, riaditeľ Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysoké Tatry, zúčastnených oboznámil s „Významom značiek regionálnych produktov pre spotrebiteľov a producentov, pre miestnu ekonomiku a zamestnanosť“. Za Národnú sieť slovenských miestnych akčných skupín bola odprezentovaná téma „Skúsenosti s regionálnymi značkami na Slovensku a v zahraničí“. Vedúci HOS ÚKSÚP Spišská Belá Marián Tokár, nám na záver semináru predstavil novú regionálnu značku kvality „Spišské zemiaky“.

Po tejto oficiálnej časti programu už na pódiu dostala priestor zábava pre všetkých prítomných a to najmä vo folklórnom prevedení. Na ľudovú nôtu nás ako prvá naladila spevácka skupina Východňarské šarkanice s ľudovou hudbou Košuľa. V rezkom tempe sa pokračovalo aj pri vystúpení členov folklórneho súboru Hriňovčan. Plné námestie ľudí privítalo aj folklórny súbor Urpín, ktorý tento rok zvíťazil v televíznej folklórnej šou Zem spieva. Na záver nám rovnako vynikajúce vystúpenie nám ponúkol slovenský spevák Adam Ďurica s kapelou. Tí, ktorí sa naozaj radi zabávajú, ostali na námestí aj po koncerte a zatancovali si na diskotéke s DJ Marošom.

Sprievodný program bol rovnako zaujímavý. V priestoroch AT TATRY s.r.o. sa vám ponúkla okresná výstava ovocia a zeleniny, za ktorú vďačíme Okresnému výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Poprade. Súčasťou programu bolo aj predstavenie projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu (pozri aj: Zemiakarský jarmok a Svetový deň cestovného ruchu 2017 v Spišskej Belej).

Vo vlastnom stánku sa prezentovalo aj Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, ktoré vydalo katalóg výrobcov regionálnych produktov okresu Kežmarok. Niektoré z uvedených produktov ste mohli na jarmoku nielen vidieť, ale aj ochutnať (pozri aj: Katalóg výrobcov regionálnych produktov).

Aj tento rok bol veľký záujem o tombolu a bolo predaných 977 ks tombolových lístkov.

O mnoho úsmevov počas jarmoku sa postaral aj náš maskot Gruľko a „zemiaková“ fotostena, ktorá lákala mladých i starších.

Všetci zemiakoví gurmáni si mohli pochutnať na zemiakových jedlách od výmyslu sveta a Mesto Spišská Belá dokonca návštevníkom jarmoku zdarma ponúkalo uvarené zemiaky s cibuľou a slaninou (navarilo a takto sa rozdalo 100 kg zemiakov). Tradičnými slovenskými zemiakovými jedlami sa prezentovali členovia Klubu seniorov zo Spišskej Belej.

Na jarmoku mohli návštevníci vidieť viac ako 100 odrôd zemiakov, historickú i súčasnú poľnohospodársku techniku na pestovanie zemiakov. Družstvo Slovsolanum a spoločnosť AT TATRY opätovne ponúkali možnosť zakúpiť si sadivo i konzumné zemiaky.

Spišský zemiakarský jarmok  sa radí medzi najväčšie kultúrno-spoločenské udalosti v našom malebnom meste a každoročne priláka do Spišskej Belej niekoľko tisíc návštevníkov jednak z nášho mesta, ale zároveň aj zo širokého okolia a zahraničia. Veľmi nás teší, že každým rokom stúpa počet návštevníkov nášho zemiakarského jarmoku, toto je pre nás akýmsi záväzkom, aby sme vám prinášali počas tohto podujatia stále lepší a lepší zážitok.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, aby bol 15. ročník Spišského zemiakarského jarmoku taký vydarený, či už vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom, vystavovateľom, zamestnancom Mestského úradu v Spišskej Belej, členom Klubu seniorov v našom meste, Face clubu, podnikateľom poskytujúcim služby občerstvenia, stravovania a podobné služby, podnikateľom, ktorí prispeli cenami do tomboly, ako aj vám všetkým, ktorí ste prišli na jarmok pozrieť, či sa zabaviť.

Vyhodnotenie sprievodných súťaží:

Súťaž o najkrajší balkón:

 1. miesto: Anna Plišková,
 2. miesto: Mária Laufová,
 3. miesto: Pavol Marek.

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku:

 1. miesto: Viera Neupauerová,
 2. miesto: Eva Rusiňáková,
 3. miesto: Daniela Čabanová

Súťaž v škrabaní (šúpaní) zemiakov:

 1. miesto: Mgr. Martin Janoško, riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska
 2. miesto: Milan Semančík, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
 3. miesto: Ing. Viliam Bezák, Zemiakarsky zväz SR

Súťaž o najväčší zemiak:

 1. miesto: Šterbák František, Mlynčeky, 1 733 g
 2. miesto: Marhefka Ján, Reľov, 1 188 g
 3. miesto: Mačák Lukáš, Kežmarok, 801 g

Miss odroda

 1. miesto: AMOROSA
 2. miesto: MOZART
 3. miesto: TERKA
 4. vylosovaný výherca: Molitorisová
 5. vylosovaný výherca: Štefaniaková Gabriela
 6. vylosovaný výherca: Rezničaková Mária

Súťaž o najchutnejší zemiak – odrodu

 1. miesto: Anuschka, Europlant, šľachtiteľská Poprad 82,5 b
 2. miesto: Annalena, Europlant, šľachtiteľská Poprad 78,5 b
 3. miesto: Mariannka, Slovbys, s. r. o. Spišská Belá 78 b

Pre viac fotografií zo Spišského zemiakarského jarmoku kliknite prosím sem.

 

Najnovšie články