Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Spišská Belá sa zapojí do príprav osláv výročia Majstra Pavla

Spoločnosť 500 oz pripravuje dokumentárny film s názvom PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA pri príležitosti osláv 500-tého výročia dokončenia diela Majstra Pavla z Levoče, ktoré sa uskutočnia v roku 2017.

V kostole sv. Anny v Strážkach sa nachádza neskorogotická Kalvária zo začiatku 16.st. vo víťaznom oblúku, kde kríž pochádza z dielne Majstra Pavla a tento skvost objaví aj v pripravovanom dokumentárnom filme. Medzi mestá a obce, ktoré sa taktiež zapojili do spolupráce, patria okrem Spišskej Belej aj Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Prešov, Košice, Bardejov, Kežmarok a ďalší.

Môže Vás zaujímať...