Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Spišská Belá sa zapojí do príprav osláv výročia Majstra Pavla

Spoločnosť 500 oz pripravuje dokumentárny film s názvom PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA pri príležitosti osláv 500-tého výročia dokončenia diela Majstra Pavla z Levoče, ktoré sa uskutočnia v roku 2017.

V kostole sv. Anny v Strážkach sa nachádza neskorogotická Kalvária zo začiatku 16.st. vo víťaznom oblúku, kde kríž pochádza z dielne Majstra Pavla a tento skvost objaví aj v pripravovanom dokumentárnom filme. Medzi mestá a obce, ktoré sa taktiež zapojili do spolupráce, patria okrem Spišskej Belej aj Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Prešov, Košice, Bardejov, Kežmarok a ďalší.

Môže Vás zaujímať...