Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Spišská Belá sa zapojí do príprav osláv výročia Majstra Pavla

Spoločnosť 500 oz pripravuje dokumentárny film s názvom PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA pri príležitosti osláv 500-tého výročia dokončenia diela Majstra Pavla z Levoče, ktoré sa uskutočnia v roku 2017.

V kostole sv. Anny v Strážkach sa nachádza neskorogotická Kalvária zo začiatku 16.st. vo víťaznom oblúku, kde kríž pochádza z dielne Majstra Pavla a tento skvost objaví aj v pripravovanom dokumentárnom filme. Medzi mestá a obce, ktoré sa taktiež zapojili do spolupráce, patria okrem Spišskej Belej aj Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Prešov, Košice, Bardejov, Kežmarok a ďalší.

Môže Vás zaujímať...