Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Spišská Belá má nového správcu rímskokatolíckej farnosti

Od 4. júla 2017 má rímskokatolícka farnosť v Spišskej Belej nového správcu farnosti (farára). Na základe rozhodnutia diecézneho biskupa mons. Štefana Sečku sa ním stal Jakub Grich, ktorý doposiaľ pôsobil ako správca farnosti v susednom Kežmarku. Zároveň s ním prichádza do Spišskej Belej i ďalší kaplán z Kežmarku Martin Schreiner, ktorý bude pôsobiť spolu s doterajším kaplánom Marekom Suchanovským.

Doterajšiemu farárovi Petrovi Petrekovi ďakujeme za 13 rokov jeho kňazskej služby v Spišskej Belej, za 13 rokov posilňovania cirkevného spoločenstva a budovanie ekumenizmu v našom meste, za veľmi dobrú spoluprácu s vedením mesta i za množstvo zrealizovaných aktivít, ktoré priniesol do života našej farnosti.

Duchovným otcom Petrovi P. a Jakubovi G. i Martinovi S. prajeme v ich nových pôsobiskách pevné zdravie a veľa božieho požehnania.

Môže Vás zaujímať...