Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Spišská Belá má nového správcu rímskokatolíckej farnosti

Od 4. júla 2017 má rímskokatolícka farnosť v Spišskej Belej nového správcu farnosti (farára). Na základe rozhodnutia diecézneho biskupa mons. Štefana Sečku sa ním stal Jakub Grich, ktorý doposiaľ pôsobil ako správca farnosti v susednom Kežmarku. Zároveň s ním prichádza do Spišskej Belej i ďalší kaplán z Kežmarku Martin Schreiner, ktorý bude pôsobiť spolu s doterajším kaplánom Marekom Suchanovským.

Doterajšiemu farárovi Petrovi Petrekovi ďakujeme za 13 rokov jeho kňazskej služby v Spišskej Belej, za 13 rokov posilňovania cirkevného spoločenstva a budovanie ekumenizmu v našom meste, za veľmi dobrú spoluprácu s vedením mesta i za množstvo zrealizovaných aktivít, ktoré priniesol do života našej farnosti.

Duchovným otcom Petrovi P. a Jakubovi G. i Martinovi S. prajeme v ich nových pôsobiskách pevné zdravie a veľa božieho požehnania.

Môže Vás zaujímať...