Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš…

V priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej sme 21. marca 2017 privítali nadaných žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl zo Spišskej Belej, Holumnice, Lendaku a Toporca, ktorí si prišli zasúťažiť v prednese poézie a prózy. Literárna súťaž Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš, patrí ku každoročne usporadúvaným podujatiam v našom meste a jej cieľom je upevniť vzťah našich najmenších k slovenskej literatúre súčasnosti i minulosti. Naše malé Slovensko sa môže pýšiť mnohými velikánmi na tomto poli a prezentovaný výber diel slovenských autorov bol naozaj pestrý. Ku najobľúbenejším autorom patrili počas tohto dopoludnia napr. Jozef Pavlovič a Mária Rázusová Martáková. Mladí interpreti slovenskej poézie a prózy nám predviedli výborne nacvičené básne, ako aj úryvky z rozprávok či povestí. Bez trémy a s úsmevom na perách dokázali, že im je naša krásna ľubozvučná slovenčina veľmi blízka. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa už teraz na ďalší ročník súťaže Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš.
Porota v nasledujúcom zložení, to mala skutočne ťažké: Poézia: PhDr. Alexandra Olekšáková, Mgr. Patrícia Kleinová, Bc. Jana Olekšáková; Próza: Mgr. Edita Svocáková, Mgr. Mária Rezničáková, Mgr. Ľudmila Lešundáková. Súťažiaci sa napokon umiestnili nasledovne:

ŽIACI 1. STUPŇA
Kategória poézia
1. miesto: Zuzana Kačurová (ZŠ Toporec)
2. miesto: Sára Vaverčáková (ZŠ M. R. Štefánika)
3. miesto: Blažena Halčinová (ZŠ Lendak)
Kategória próza
1. miesto: Samuel Klimek (ZŠ Toporec)
2. miesto: Barbora Brežinová (ZŠ M.R. Štefánika)
3. miesto: Sofia Laufová (ZŠ J. M. Petzvala)

ŽIACI 2. STUPŇA
Kategória poézia
1. miesto: Monika Grichová (ZŠ M. R. Štefánika)
2. miesto: Mária Fiasová (ZŠ Toporec)
3. miesto: Ema Bieľaková (ZŠ J. M. Petzvala)
Kategória próza
1. miesto: Gašpar Koršňák (ZŠ Toporec)
2. miesto: Gabriela Ulbrichová (ZŠ J. M. Petzvala)
3. miesto: Alexandra Špaková (ZŠ Lendak)

Môže Vás zaujímať...