Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš…

V priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej sme 21. marca 2017 privítali nadaných žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl zo Spišskej Belej, Holumnice, Lendaku a Toporca, ktorí si prišli zasúťažiť v prednese poézie a prózy. Literárna súťaž Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš, patrí ku každoročne usporadúvaným podujatiam v našom meste a jej cieľom je upevniť vzťah našich najmenších k slovenskej literatúre súčasnosti i minulosti. Naše malé Slovensko sa môže pýšiť mnohými velikánmi na tomto poli a prezentovaný výber diel slovenských autorov bol naozaj pestrý. Ku najobľúbenejším autorom patrili počas tohto dopoludnia napr. Jozef Pavlovič a Mária Rázusová Martáková. Mladí interpreti slovenskej poézie a prózy nám predviedli výborne nacvičené básne, ako aj úryvky z rozprávok či povestí. Bez trémy a s úsmevom na perách dokázali, že im je naša krásna ľubozvučná slovenčina veľmi blízka. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa už teraz na ďalší ročník súťaže Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš.
Porota v nasledujúcom zložení, to mala skutočne ťažké: Poézia: PhDr. Alexandra Olekšáková, Mgr. Patrícia Kleinová, Bc. Jana Olekšáková; Próza: Mgr. Edita Svocáková, Mgr. Mária Rezničáková, Mgr. Ľudmila Lešundáková. Súťažiaci sa napokon umiestnili nasledovne:

ŽIACI 1. STUPŇA
Kategória poézia
1. miesto: Zuzana Kačurová (ZŠ Toporec)
2. miesto: Sára Vaverčáková (ZŠ M. R. Štefánika)
3. miesto: Blažena Halčinová (ZŠ Lendak)
Kategória próza
1. miesto: Samuel Klimek (ZŠ Toporec)
2. miesto: Barbora Brežinová (ZŠ M.R. Štefánika)
3. miesto: Sofia Laufová (ZŠ J. M. Petzvala)

ŽIACI 2. STUPŇA
Kategória poézia
1. miesto: Monika Grichová (ZŠ M. R. Štefánika)
2. miesto: Mária Fiasová (ZŠ Toporec)
3. miesto: Ema Bieľaková (ZŠ J. M. Petzvala)
Kategória próza
1. miesto: Gašpar Koršňák (ZŠ Toporec)
2. miesto: Gabriela Ulbrichová (ZŠ J. M. Petzvala)
3. miesto: Alexandra Špaková (ZŠ Lendak)

Môže Vás zaujímať...