Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Rybárska sezóna sa otvorila pretekami v love kapra

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu zorganizovala rybárske preteky v love kapra pre dospelých i deti, ktoré sa konali v sobotu 13. mája 2017 na Belianskom rybníku. Na pretekoch, ktoré zároveň otvorili tohtoročnú rybársku sezónu, sa ráno stretlo 42 súťažiacich, z toho 14 detí, aby zabojovali o prvé miesto.

Súťažiaci boli v priebehu rybárskych pretekov bodovaní podľa počtu chytených rýb a dĺžky kapra (chytal sa len kapor od 40 cm). Spolu sa chytilo 19 ks kapra. Po zhliadnutí a premeraní úlovku hodnotiacou komisiou boli ryby vrátené naspäť do rybníka. Po ukončení rybárskych pretekov sa súťažiacim podával chutný kotlíkový guláš, ktorý pripravili členovia SRZ.

Po tri a pol hodinovom súboji napokon vzišli víťazi pretekov, ktorým odovzdal ceny primátor mesta Štefan Bieľak a zástupcovia MO SRZ.

Konečné poradie:

Dospelí

  1. Miesto: Branislav Nebus – 199 bodov – 4 ks
  2. Miesto: Dominik Britaňák – 157  bodov – 3 ks
  3. Miesto: Jakub Lenkavský – 105 bodov – 2 ks

Deti

  1. Miesto: Diana Beskydová – 102 bodov – 2 ks

Najväčšieho kapra, ktorý meral 67 cm, ulovil Anton Krigovský.

Môže Vás zaujímať...