Flash News
 • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
 • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
 • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
 • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
 • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Regionálne hasičské preteky

V nedeľu 5. júna 2016 otvorili nedeľňajší program Dní mesta Spišská Belá Regionálne hasičské preteky, ktoré prebiehali na námestí pred mestským úradom. 24. ročníka regionálnych hasičských pretekov o Pohár primátora mesta Spišská Belá sa zúčastnilo 23 hasičských družstiev (16 mužských a 7 ženských), ktoré súťažili sa v disciplíne požiarny útok.

Súťaž pripravil Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Spišská Belá v spolupráci s mestom Spišská Belá a okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Kežmarku. Putovný pohár primátora mesta získalo družstvo DHZ Reľov, ktoré sa postaralo aj o rekord trate (14,032 sek.). Prvé tri najlepšie družstvá v každej kategórii získali okrem pohárov aj finančné odmeny. Poďakovanie patrí domácim hasičom za zorganizovanie týchto pretekov.

Konečné poradie:

 1. DHZ Reľov (14,032 sek.)
 2. Eko Spol Spišská Stará Ves (14,377 sek.)
 3. DHZ Ihľany (15,714 sek.)

Zoznam zúčastnených DHZ: Ihľany, Reľov, Ľubica, Podhorany, Rakúsy, Vojňany, Spišská Stará Ves, Lendak, Huncovce, Toporec, Spišské Hanušovce, Vyšný Slávkov, Kežmarok, Forbasy, Bušovce, Spišská Belá.

Výsledky okresnej hasičskej ligy:

Ženy:

 1. Miesto – DHZ Ľubica
 2. Miesto – DHZ Spišské Hanušovce
 3. Miesto – DHZ Spišská Belá

Muži:

 1. Miesto – DHZ Vojňany
 2. Miesto – DHZ Toporec
 3. Miesto – DHZ Rakúsy

Môže Vás zaujímať...