Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 8. decembra 2015 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na tomto slávnostnom obrade zišlo 33 oslávencov. Každému z jubilantov osobitne zablahoželal a poďakoval za prínos pri rozvoji mesta a zároveň odovzdal malý finančný dar a kyticu kvetov. Na záver si spoločne štrngli na zdravie s čašou vína a na túto vzácnu počesť zaspievali „Živio“. Hneď popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 21 najmladších občanov mesta Spišská Belá. Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov. Zároveň im poprial veľa zdravia, lásky a radostných chvíľ strávených s ich ratolesťami. Jubilantom ako aj deťom s rodičmi zaspievala a vyčarila úsmev na perách belianská kapela Belan.

Môže Vás zaujímať...