Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 8. decembra 2015 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na tomto slávnostnom obrade zišlo 33 oslávencov. Každému z jubilantov osobitne zablahoželal a poďakoval za prínos pri rozvoji mesta a zároveň odovzdal malý finančný dar a kyticu kvetov. Na záver si spoločne štrngli na zdravie s čašou vína a na túto vzácnu počesť zaspievali „Živio“. Hneď popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 21 najmladších občanov mesta Spišská Belá. Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov. Zároveň im poprial veľa zdravia, lásky a radostných chvíľ strávených s ich ratolesťami. Jubilantom ako aj deťom s rodičmi zaspievala a vyčarila úsmev na perách belianská kapela Belan.

Môže Vás zaujímať...