Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 8. decembra 2015 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na tomto slávnostnom obrade zišlo 33 oslávencov. Každému z jubilantov osobitne zablahoželal a poďakoval za prínos pri rozvoji mesta a zároveň odovzdal malý finančný dar a kyticu kvetov. Na záver si spoločne štrngli na zdravie s čašou vína a na túto vzácnu počesť zaspievali „Živio“. Hneď popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 21 najmladších občanov mesta Spišská Belá. Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov. Zároveň im poprial veľa zdravia, lásky a radostných chvíľ strávených s ich ratolesťami. Jubilantom ako aj deťom s rodičmi zaspievala a vyčarila úsmev na perách belianská kapela Belan.

Môže Vás zaujímať...