Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Pred materskou školou sa dokončuje úprava pre parkovanie áut

V súčasnosti mesto finišuje stavebné úpravy parkovania pred Materskej školou na Mierovej ulici. Ešte na jeseň minulého roka sa zrealizoval nový chodník, avšak zostali nedokončené parkovacie miesta popri tomto chodníku. Pôjde o pozdĺžne státie, pričom autá budú čiastočne stáť na novej dlažbe a čiastočne na ceste. Pritom miestna cesta zostane prejazdná v oboch smeroch (jej šírka zostane 6,5 m po zaparkovaní auta). Po doložení všetkej dlažby sa vyznačí vodorovné značenie parkovacích miest a urobia terénne úpravy – vyseje sa nový trávnik a vysadia sa nové javory v “zelenom” páse.  Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Môže Vás zaujímať...