Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Pracovné miesto – zamestnanec stavebného úradu

Pracovné miesto – zamestnanec stavebného úradu

Mesto Spišská Belá prijme do trvalého pracovného pomeru zamestnanca stavebného úradu v Spišskej Belej (na plný pracovný úväzok).  Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť na výkon štátnej správy na úseku stavebného konania alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania. Viac informácii na tel. č. 052/4680523 (Ing. Peter Novák) peter.novak(zavináč)spisskabela.sk alebo na tel. 052/4680511.

Nástup možný ihneď.

Môže Vás zaujímať...