Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Požiar skládky komunálneho odpadu v Spišskej Belej

V pondelok 10. apríla 2017 po 19.00 hod. začala horieť riadená skládka komunálneho odpadu v Spišskej Belej. Skládka je vlastníctvom mesta Spišská Belá a prevádzkuje ju Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Pri hasení tohto požiaru zasahovali profesionálni hasiči z OR HaZZ SR v Kežmarku ako aj dobrovoľní hasiči zo Spišskej Belej, ktorým prišli na pomoc aj hasiči z Krížovej Vsi. Samotný požiar zasiahol len okraj úložiska skládky a nerozšíril sa na celú skládku len vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu hasičov. Samotné hasenie však bolo zložité, nakoľko horel komunálny odpad a ten bolo veľmi ťažko uhasiť, preto samotné hasenie prebiehalo až do utorkového popoludnia. Hasičom pomohla jaj ťažká technika Mestského podniku Spišská Belá, ktorá zabezpečovala rozhrňovanie tlejúceho odpadu a jeho zasypávanie zeminou. Príčiny požiaru sa vyšetrujú. Ale viac menej sú už známe, keďže samotné nahlásenie požiaru na krajský dispečing hasičov zabezpečila hliadka Mestskej polície v Spišskej Belej, ktorá bola telefonicky informovaná o vypaľovaní trávy neďaleko skládky. Tá po príchode na skládku okamžite kontaktovala hasičov, ktorí dorazili na miesto požiaru v priebehu niekoľkých minút. Ale „vďaka“ suchému a veternému počasiu sa oheň z horiacej trávy za oplotením skládky za pár minút rozšíril do areálu skládky a následne do jej úložiska. Samotné škody spôsobené na samotnom telese skládky sa momentálne zisťujú.

Na záver: Naše poďakovanie patrí všetkým zasahujúcim hasičom, tak tým profesionálnym, ktorí zasahovali takmer 20 hodín, ako aj dobrovoľným hasičom, ktorí im pomáhali do neskorých nočných hodín. ĎAKUJEME ! A pre nás ostatných varovanie: nevypaľujte trávu – je to protizákonné a ako vidíte aj nebezpečné !

 

Môže Vás zaujímať...