Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Pietna spomienka na ukončenie 2. svetovej vojny

V piatok 6. mája 2016 sme si v Spišskej Belej pripomenuli pietnou spomienkou 71. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Oficiálne pripadá táto spomienka na 8. mája, kedy si Deň víťazstva nad fašizmom pripomínajú v Európe aj ostatné štáty starého kontinentu.

Popoludní sa na mestskom cintoríne pri hrobe neznámeho sovietskeho vojaka stretli organizátori tejto pietnej spomienky – primátor mesta Štefan Bieľak so zástupcami mestského úradu a miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej (“SZPB”), aby si uctili tento významný deň. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili aj žiaci zo Základnej školy J. M. Petzvala a Základnej školy na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. V úvode odznela hymna Slovenskej republiky a následne sa prihovoril všetkým zúčastneným primátor mesta, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že práve hrob neznámeho sovietskeho vojaka je symbolickým miestom, ktoré má pripomínať, aby sme nezabudli aké hrôzy a následky zanechala 2. svetová vojna. Zároveň dodal, že je smutné, ak téma fašizmu (neofašizmu) je aktuálna aj dnes po 71 rokov, nakoľko je veľmi nebezpečné “oživovať” takéto názory a myšlienky. Ako doplnil, na problémy dnešnej doby a na ich nedostatočné riešenie by sme nemali poukazovať takýmto spôsobom. O končení 2. svetovej vojny sa vo svojom príhovore zmienila aj predsedníčka Miestnej organizácie SZPB Danka Lineková. Následne bola na hrob neznámeho sovietskeho vojaka položená kytica a zapálená symbolická svieca. V závere primátor mesta ešte dodal, že v meste máme aj dve ďalšie pietne miesta a to pamätnú tabuľu venovanú padlým počas 2. svetovej vojny, ktorá je osadená na budove mestského úradu a sochu Partizána – pamätník obetí 2. sv. vojny v parku pri evanjelickom kostole.

Môže Vás zaujímať...