Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Pietna spomienka na ukončenie 2. svetovej vojny

V piatok 6. mája 2016 sme si v Spišskej Belej pripomenuli pietnou spomienkou 71. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Oficiálne pripadá táto spomienka na 8. mája, kedy si Deň víťazstva nad fašizmom pripomínajú v Európe aj ostatné štáty starého kontinentu.

Popoludní sa na mestskom cintoríne pri hrobe neznámeho sovietskeho vojaka stretli organizátori tejto pietnej spomienky – primátor mesta Štefan Bieľak so zástupcami mestského úradu a miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej (“SZPB”), aby si uctili tento významný deň. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili aj žiaci zo Základnej školy J. M. Petzvala a Základnej školy na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. V úvode odznela hymna Slovenskej republiky a následne sa prihovoril všetkým zúčastneným primátor mesta, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že práve hrob neznámeho sovietskeho vojaka je symbolickým miestom, ktoré má pripomínať, aby sme nezabudli aké hrôzy a následky zanechala 2. svetová vojna. Zároveň dodal, že je smutné, ak téma fašizmu (neofašizmu) je aktuálna aj dnes po 71 rokov, nakoľko je veľmi nebezpečné “oživovať” takéto názory a myšlienky. Ako doplnil, na problémy dnešnej doby a na ich nedostatočné riešenie by sme nemali poukazovať takýmto spôsobom. O končení 2. svetovej vojny sa vo svojom príhovore zmienila aj predsedníčka Miestnej organizácie SZPB Danka Lineková. Následne bola na hrob neznámeho sovietskeho vojaka položená kytica a zapálená symbolická svieca. V závere primátor mesta ešte dodal, že v meste máme aj dve ďalšie pietne miesta a to pamätnú tabuľu venovanú padlým počas 2. svetovej vojny, ktorá je osadená na budove mestského úradu a sochu Partizána – pamätník obetí 2. sv. vojny v parku pri evanjelickom kostole.

Môže Vás zaujímať...