Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Partizánska ulica dostala po desiatkach rokov asfaltový povrch

Tak a podarilo sa ! Dnešným dňom, 27. októbra 2016, prejdú obyvatelia tejto časti mesta na Partizánskej ulici prvýkrát po asfaltovej ceste. Dlhé roky odkladaný problém sa podarilo mestu vyriešiť a dnes je táto mestská komunikácia na nepoznanie. Posúďte sami na nižšie umiestnených fotografiách. Mesto Spišská Belá na túto investičnú akciu vyčlenilo z rozpočtu mesta sumu 30 tis. EUR. Stavebné práce zrealizoval Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a samotnú asfaltáciu spoločnosť EUROVIA SK s.r.o..

Môže Vás zaujímať...