Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Oznámenie o výluke na železničnej trati Studený Potok – Kežmarok

Vážení cestujúci,

v dňoch 19. a 20.júla 2017  v čase 7,15 – 18,40 hod.,

budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi stanicami

Studený Potok – Kežmarok.

V dôsledku tejto výluky budú všetky vlaky v uvedených časoch nahradené autobusovou dopravou /NAD/.

NAD bude zastavovať:

– Kežmarok – pri železničnej stanici
– Huncovce – na zastávke SAD v obci
– Studený Potok – na hlavnej ceste pri železničnej stanici

Cestujúcich prosíme, aby zvýšili pozornosť a pri cestovaní sa riadili pokynmi zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a ŽSR.

Za porozumenie ďakujeme.

Môže Vás zaujímať...