Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Oznámenie o výluke na železničnej trati Spišská Belá – Podolínec

Vážení cestujúci,

v dňoch 10.-11.apríla 2017 v čase 6,50 – 13,00 hod.

budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi stanicami

 Spišská Belá – Podolínec

V dôsledku tejto výluky budú vlaky 8306, 8307, 8308, 8309 a 8310 nahradené autobusovou dopravou /NAD/.

NAD bude zastavovať:

  • Spišská Belá zastávka – pri železničnej stanici
  • Bušovce – na zastávke SAD
  • Podhorany pri Kežmarku – na zastávke SAD
  • Toporec –  na zastávke SAD
  • Podolínec – pri železničnej stanici

Cestujúcich prosíme, aby zvýšili pozornosť a pri cestovaní sa riadili  pokynmi zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.  a  ŽSR.

 Za porozumenie  ďakujeme.

Môže Vás zaujímať...