Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Oznámenie o výluke na železničnej trati Kežmarok – Spišská Belá

Vážení cestujúci !

Dňa 3. novembra 2016  v čase 6,50 – 13,20 hod.

budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať

za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy

medzi stanicami

Kežmarok – Spišská Belá

Z  tohto dôvodu budú v uvedenom čase vlaky 8306, 8307, 8308, 8309, 8310 a 8311 nahradené náhradnou autobusovou dopravou.

Autobusy budú pristavené: 

  • Spišská Belá zastávka – pri železničnej stanici
  • Strážky zastávka – pri kaštieli /zastávka SAD/
  • Strážky – pri učilišti /zastávka SAD/
  • Kežmarok zastávka – pri zastávke SAD /hlavná cesta/
  • Kežmarok – pri železničnej stanici

Cestujúcich prosíme, aby zvýšili pozornosť a pri cestovaní sa riadili pokynmi zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a ŽSR. 

                                     Za porozumenie ďakujeme.  ŽSR

Môže Vás zaujímať...