Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Oznámenie o výluke na železničnej trati Kežmarok – Spišská Belá

Vážení cestujúci !

Dňa 3. novembra 2016  v čase 6,50 – 13,20 hod.

budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať

za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy

medzi stanicami

Kežmarok – Spišská Belá

Z  tohto dôvodu budú v uvedenom čase vlaky 8306, 8307, 8308, 8309, 8310 a 8311 nahradené náhradnou autobusovou dopravou.

Autobusy budú pristavené: 

  • Spišská Belá zastávka – pri železničnej stanici
  • Strážky zastávka – pri kaštieli /zastávka SAD/
  • Strážky – pri učilišti /zastávka SAD/
  • Kežmarok zastávka – pri zastávke SAD /hlavná cesta/
  • Kežmarok – pri železničnej stanici

Cestujúcich prosíme, aby zvýšili pozornosť a pri cestovaní sa riadili pokynmi zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a ŽSR. 

                                     Za porozumenie ďakujeme.  ŽSR

Môže Vás zaujímať...