Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Otázky a odpovede na tému odpady

Kam patria CD, DVD, diskety alebo videokazety?

Kazety a diskety patria do zmesového odpadu, vo väčšom množstve na zberný dvor. Papierové obaly sa dajú vytriediť do papiera a plastové do plastov.

 

Kam patria hliníkové viečka z jogurtov?

Do červeného kontajnera.

 

Kam patria krabice z džúsov a mlieka?

Krabice napríklad z džúsov alebo mlieka nazývame nápojovými kartónmi a v našom meste ich vhadzujte do červeného kontajnera (tetrapaky zbierame s kovmi).

 

Kam patrí obal zo zubnej pasty?

Do zmesového odpadu. Tuby zo zubnej pasty môžu obsahovať hliníkovú vrstvu. Navyše väčšinou zostáva určité množstvo pasty v tube, takže ide o znečistený obal.

 

Kam patria použité detské plienky a použité hygienické potreby?

Tie patria, rovnako ako papierové vreckovky a dámske hygienické potreby, do kontajnera na zmesový odpad.

 

Kam patria zvyšky kozmetiky?

Prázdne plastové obaly z kozmetiky patria do plastov. Zvyšky zlejte a v menšom množstve ich môžete vyhodiť vo vrecúšku do zmesového odpadu, vo väčšom množstve patria na zberný dvor.

 

Kam patrí molitan?

V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.

 

Kam patrí odpad označený C/LDPE 90 (vrecúško od cappuccina) a C/PAP 84 (obal z instantnej polievky)?

Identifikačný kód C/ znamená, že ide o obal vyrobený kombináciou rôznych materiálov. Vo väčšine prípadov patria takto označené obaly do zmesového odpadu.

 

Kam patrí odpad, ktorý nie je určený do kontajnerov na triedený odpad?

Všeobecne možno povedať, že ak nejde o elektroodpad, batérie, svetelné zariadenia, nebezpečný a veľkoobjemový odpad, alebo o odpad, s ktorým sa musí nakladať zvláštnym spôsobom (napr. zvyšky liečiv), možno ho vhodiť do nádob na zmesový odpad.

 

Kam patria použité svetelné zdroje (bežné žiarovky, úsporné žiarivky, kompaktné žiarovky)?

Spätný odber svetelných zdrojov prebieha pomocou nádob na to určených napr. v predajniach elektra.

 

Kam patria rolky z toaletného papiera a obaly od vajíčok?

Rolky z toaletného papiera a obaly od vajíčok sú vyrobené z nasávanej kartonáže a patria do zmesového odpadu, pretože ich nie je možné už znova recyklovať. Celulózové vlákno, ktoré je v týchto obaloch, je totiž na recykláciu príliš krátke.

 

Kam patria účtenky z termopapiera?

Do zmesového odpadu, pretože termopapier obsahuje plnidlá, ktoré bránia rozvlákňovaniu. Z tohto dôvodu ho nemožno recyklovať.

Môže Vás zaujímať...