Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Oprava oplotenia (múra) na starom cintoríne

stav po oprave

Začiatkom augusta sa dokončili stavebné práce na oprave vnútornej časti cintorínskeho múra na starom cintorína v úseku od hlavnej brány po nový cintorín – starú márnicu. Oprava múra bude v najbližších dňoch ďalej pokračovať opravou zelenej hrobky Lersch, ktorá je súčasťou tohto múra. Následne opravou vnútornej časti múra od vstupnej brány smerom k železnici. Za doposiaľ prevedené práce ďakujeme živnostníkovi Janovi Hoholovi zo Spišskej Belej.

 

stav pred opravou

stav pred opravou

stav pred opravou

stav po oprave

stav po oprave

stav po oprave

plánovaná oprava múra

plánovaná oprava múra

plánovaná oprava múra

Môže Vás zaujímať...