Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Oprava cintorínskeho múra na starom cintoríne

Vďaka ešte nie zimnému počasiu počas decembra prebiehala 1. etapa opravy cintorínskeho múra – oplotenia na starom cintoríne v našom meste. Na cintorínske múra sa dala nová plechová striežka, ktoré zabráni zatekaniu do tohto múra a poškodzovaniu samotného muriva. Zároveň sa dizajnovo upraví vrchná strana tohto múra.  Túto opravu financuje mesto zo svojho rozpočtu a práce realizovali Remeslá Belá s.r.o.. V budúcom roku 2016 sa dokončia práce na tejto plechovej striežky a oprava tohto múra bude pokračovať opravou omietok z vonkajšej i z vnútornej strany cintorína.

Môže Vás zaujímať...