Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Oprava cintorínskeho múra na starom cintoríne

Vďaka ešte nie zimnému počasiu počas decembra prebiehala 1. etapa opravy cintorínskeho múra – oplotenia na starom cintoríne v našom meste. Na cintorínske múra sa dala nová plechová striežka, ktoré zabráni zatekaniu do tohto múra a poškodzovaniu samotného muriva. Zároveň sa dizajnovo upraví vrchná strana tohto múra.  Túto opravu financuje mesto zo svojho rozpočtu a práce realizovali Remeslá Belá s.r.o.. V budúcom roku 2016 sa dokončia práce na tejto plechovej striežky a oprava tohto múra bude pokračovať opravou omietok z vonkajšej i z vnútornej strany cintorína.

Môže Vás zaujímať...