Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Oprava cintorínskeho múra na starom cintoríne

Vďaka ešte nie zimnému počasiu počas decembra prebiehala 1. etapa opravy cintorínskeho múra – oplotenia na starom cintoríne v našom meste. Na cintorínske múra sa dala nová plechová striežka, ktoré zabráni zatekaniu do tohto múra a poškodzovaniu samotného muriva. Zároveň sa dizajnovo upraví vrchná strana tohto múra.  Túto opravu financuje mesto zo svojho rozpočtu a práce realizovali Remeslá Belá s.r.o.. V budúcom roku 2016 sa dokončia práce na tejto plechovej striežky a oprava tohto múra bude pokračovať opravou omietok z vonkajšej i z vnútornej strany cintorína.

Môže Vás zaujímať...