Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Obnova priechodov pre chodcov

Pred niekoľkými dňami boli v našom meste obnovené priechody pre chodcov na štátnej ceste 1. triedy č. 66 a 77. Nastriekanie priechodov bielou farbou na týchto cestách je povinnosťou štátu, ktorý to financuje zo štátnych zdrojov. Avšak v prípade zvýraznenia priechodov červenou farbou (aj keď je to na štátnej ceste) financuje mesto zo svojho rozpočtu – štát tento pre nich „nadštandard“ nefinancuje, nakoľko to sa nepovažuje za nevyhnutné riešenie priechodov pre chodcov. Mesto dalo zvýrazniť červenou farbou 13 priechodov pre chodcov na dvoch štátnych cestách 1. triedy v našom meste (11 v priamo v Sp. Belej a 2 priechody v Strážkach). A popri tom dalo mesto obnoviť aj vodorovné dopravné značenie na mestskej  komunikácii pri OMV. Priechody pre chodcov na ostatných mestských cestách obnovuje mesto na svoje náklady postupne vo vlastnej réžii ľuďmi pracujúcimi na menších obecných službách (len za cenu nákupu špeciálnej farby) .

Môže Vás zaujímať...