Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Nový asfalt na štátnej ceste na Zimnej ulici

Nový asfalt na poškodenej štátnej ceste č. 1/67 v úseku cca 600 m od hlavnej križovatky v smere na Ždiar (na Zimnej ulici po dom č. 50). Slovenská správa ciest odfrézovala v pondelok 21. septembra poškodený povrch cesty a následne bol položený nový asfalt vo štvrtok 24. septembra. Práce realizovali Inžinierske stavby a.s. Košice.

Môže Vás zaujímať...