Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Nové stromy aj pred novým cintorínom

Mesto v uplynulých dňoch vysadilo nové stromy aj pred novým cintorínom v Spišskej Belej – pred novým oplotením, ktoré vybudovalo minulý rok. Tieto stromy majú okrem iných plniť aj funkciu izolačnej zelene medzi sídliskom a cintorínom. Ide o šľachtené lipy, ktoré majú špeciálny kužeľovitý tvar a dorastajú do výšky cca 12-15 metrov. Niektorí z vás si možno kladú nasledovné otázky: prečo sú stromy takto posadené (blízko plota), prečo sa pred ich výsadbou navážala zemina okolo plota a prečo zostáva od cesty k plotu ešte zvyšný pás neužitej zelene. Preto, lebo na dnes nevyužitej ploche zelene sa do budúcna počíta s pokračovaním dobudovania chodníka a parkovacích miest, pričom budúca výška obrubníka na parkovisku bude po dosadnutí tejto zeminy dosahovať jej výšku. Preto sa zemina navozila do uvedenej výšky, aby sa v budúcnosti tieto stromy nedostali hlboko pod úroveň budúceho terénu plánovaného parkoviska.

 

Môže Vás zaujímať...