Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Nové stromy aj pred novým cintorínom

Mesto v uplynulých dňoch vysadilo nové stromy aj pred novým cintorínom v Spišskej Belej – pred novým oplotením, ktoré vybudovalo minulý rok. Tieto stromy majú okrem iných plniť aj funkciu izolačnej zelene medzi sídliskom a cintorínom. Ide o šľachtené lipy, ktoré majú špeciálny kužeľovitý tvar a dorastajú do výšky cca 12-15 metrov. Niektorí z vás si možno kladú nasledovné otázky: prečo sú stromy takto posadené (blízko plota), prečo sa pred ich výsadbou navážala zemina okolo plota a prečo zostáva od cesty k plotu ešte zvyšný pás neužitej zelene. Preto, lebo na dnes nevyužitej ploche zelene sa do budúcna počíta s pokračovaním dobudovania chodníka a parkovacích miest, pričom budúca výška obrubníka na parkovisku bude po dosadnutí tejto zeminy dosahovať jej výšku. Preto sa zemina navozila do uvedenej výšky, aby sa v budúcnosti tieto stromy nedostali hlboko pod úroveň budúceho terénu plánovaného parkoviska.

 

Môže Vás zaujímať...