Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Nové oplotenie medzi škôlkou a evanjelickým kostolom

Mesto Spišská Belá v rámci úpravy areálu Materskej školy na Letnej ulici v súčasnosti realizuje výstavbu nového oplotenia medzi záhradou evanjelického kostola a areálom škôlky. Spodná časť plota bude tvorená betónovým múrikom a horná časť priehľadným kovovým plotom. Popri tom sa zároveň vybudujú nové spevnené plochy s novým verejným osvetlením. Tento priestor pred budovou škôlky bude po dokončení otvoreným a verejne priechodným. V súčasnosti sa rovnako finišuje aj dokončenie opravy fasády škôlky. A teda všetko smeruje k tomu, aby sa k 1. septembru táto škôlka mohla otvoriť.

Môže Vás zaujímať...