Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Noc vo Face clube

Čo nového si pre vás pripravili naši dobrovoľníci tentokrát? Už 12. augusta môžete stráviť vo vašom obľúbenom Face clube nielen deň ale aj noc!

Noc v klube je určená pre všetky deti a mladých vo veku od 10 do 15 rokov a to so súhlasom rodiča.
Na Noc v klube je potrebné zobrať si spacák, prípadne deku a karimatku, taktiež jedlo na večeru a na raňajky.
Počas noci v klube bude aj nočná zážitkova hra a rozprávka.

Tešia sa na vás vaši dobrovoľníci.

Môže Vás zaujímať...