Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Návrh zaradenia lokality Trstinné lúky do sústavy chránených území NATURA 2000

Štátna ochrana prírody SR zastúpená Správou TANAP-u prichádza s návrhom na zaradenie územia rašelinísk „Trstinné lúky“ (známe aj pod názvom „Pace“) v katastri mesta Spišská Belá do národného zoznamu chránených území NATURA 2000. Dňa 6. decembra 2016 sa uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej prvotné pracovného rokovanie primátora mesta so zástupcami Správy TANAP-u ohľadne tohto návrhu. Predmetom zvýšenej ochrany má byť 54 ha územia, ktoré bude majetkom Mesta Spišská Belá po zápise pozemkových úprav. Uvedené stretnutie bolo len vstupným rokovaním, po ktorom bude nasledovať konanie o veci zaradenia tohto územia do sústavy chránených území, čím sa zvýši stupeň ochrany z 2. na 4. stupeň. Cieľom tohto zámeru je chrániť biotopy európskeho významu, ktoré sa nachádzajú na tomto rašelinisku. Viac informácii v prílohe, kde je zverejnená aj mapa – predmetné územie je ohraničené červenou farbou.

Názov prílohy Odkaz
Trstinné lúky Stiahnúť
Trstinné lúky návrh Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...