Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Moto sezóna východného Slovenska sa otvárala v Spišskej Belej

Moto Chopper Club Kežmarok so sídlom v Spišskej Belej sa zhostil usporiadať otvorenie moto sezóny východného Slovenska. A tak zavítalo 23. apríla 2016 na toto otvorenie do areálu Belanských kúpeľov až 450 vášnivých motorkárov so svojimi „strojmi“.

Väčšina motorkárov prešla na toto otvorenie pekných 200 km, keďže k nám prišli až z okolia Košíc, či Humenného. Počas dvoch hodín tejto moto návštevy Spišskej Belej, prilákali motorky mnoho zvedavých návštevníkov zo širokého okolia, ktorí si ich prišli obzrieť.

Po skončení akcie u nás sa motorkári presunuli do Prešova, kde podujatie pokračovalo.

Najbližšie sa takýto zraz motorkárov uskutoční v Pezinku a Rožňave, kde zároveň sídlia spriatelené kluby nášho motoklubu Tatra Gang Kežmarok.

Môže Vás zaujímať...