Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Modernizácia detského ihriska pri Belianskom rybníku

V našom meste sa realizuje ďalší z projektov v rámci participatívneho rozpočtu 2017. Občianske združenie „Moje mesto Spišská Belá“ v spolupráci so zamestnancami mesta i nezamestnanými z aktivačných prác a ďalšími dobrovoľníkmi začalo modernizáciu detského ihriska pri Belianskom rybníku. Plánuje sa osadiť nový kolotoč, dve nové váhadlové hojdačky, dve nové pružinové hojdačky, malý domček a šmýkačka pre najmenších. Všetky tieto nové prvky musia byť certifikované (spĺňať príslušné technické normy) určené pre verejné detské ihriská. Z participatívneho rozpočtu sa na to získala suma 2000 EUR. Tento projekt podporil aj Prešovský samosprávny kraj sumou 1500 EUR v rámci jeho dotačného systému. Detské ihrisko by malo slúžiť najmenším po jeho dokončení už od začiatku augusta.

Môže Vás zaujímať...