Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Mladí futbalisti dokážu s novou výstrojou viac – Hlasovanie je spustené!

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska. V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na:

• nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete),
• nákup technického vybavenia (kosačka, stopky),
• rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny).
Aj náš futbalový klub MŠK SLAVOJ podal projekt s názvom ,,S novou výstrojou dokážeme viac“ na nákup športového vybavenia pre naše dve prípravky. Samotný proces hlasovania bude prebiehať od 1.6. do 16.6.2017 na stránke www.pomahajtesnami.sk. Hlasovať je možné iba raz z mobilného telefónu, z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt. SMS je zdarma! Hlasovaním môžeme skvalitniť podmienky na výchovu nových nádejných futbalistov. Myslíme si, že aj Vám, našim fanúšikom, na tom záleží a hlasovaním podporíte tento projekt. Podporené budú projekty s najväčším počtom hlasov do celkovej sumy vyhradenej na grantový program 45 000,- €. Čím väčší počet hlasov, tým väčšia šanca na úspech.

ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ HLAS!

Môže Vás zaujímať...