Flash News
 • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
 • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
 • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
 • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
 • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Mestské firemné športové hry 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aj tohtoročné oslavy Dní mesta Spišská Belá sme odštartovali v športovom duchu a to Mestskými športovými firemnými hrami, ktoré sa konali už po štvrtý krát. 3. júna 2016 sa v hojnom počte strelo v priestoroch ZŠ J. M. Petzvala osem družstiev pozostávajúcich zo zamestnancov firiem, ktoré sa nachádzajú v Spišskej Belej a jej okolí, aby si zmerali svoje športové zdatnosti v disciplínach futbal, volejbal a florbal. Telocvičný areál školy (telocvičňa a ihrisko) privítal družstvá tvorené zástupcami týchto organizácii a firiem: CIMA SLOVAKIA s.r.o. Spišská Belá, Polícia Spišská Belá (obvodné oddelenie PZ), Mesto Spišská Belá, PLASTIFLEX Slovakia s. r. o. Kežmarok, TATRALIFT a. s. Kežmarok, Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá, HENGSTLER s.r.o. Kežmarok a JAVORINA v. d. Spišská Belá.

Konečné umiestnenia:

Volejbal:

 1. miesto – HENGSTLER s.r.o. Kežmarok
 2. miesto – TATRALIFT a. s. Kežmarok
 3. miesto – JAVORINA v. d. Spišská Belá

Futbal:

 1. miesto – PLASTIFLEX Slovakia s. r. o. Kežmarok
 2. miesto – Polícia Spišská Belá (obvodné oddelenie PZ)
 3. miesto – HENGSTLER s.r.o. Kežmarok

Florbal:

 1. miesto – Polícia Spišská Belá (obvodné oddelenie PZ)
 2. miesto – Mesto Spišská Belá
 3. miesto – PLASTIFLEX Slovakia s. r. o. Kežmarok

Absolútnym víťazom hier sa stala Polícia Spišská Belá (obvodné oddelenie PZ).

Poďakovanie patrí všetkým zástupcom zúčastnených firiem a organizácii, ako aj ich nadriadeným (resp. majiteľom firiem), ktorí ich uvoľnili z práce na túto zaujímavú akciu, ktorej cieľom je okrem aktívneho pohybu, aj pekná myšlienka a teda spoznávať sa navzájom a zažiť veľa zábavy. Sme radi, že aj Mestské firemné športové hry sa pomaly zaradzujú medzi tradičné podujatia, ktoré organizuje mesto Spišská Belá. Už teraz sa veľmi tešíme na piaty ročník.

Môže Vás zaujímať...