Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Mesto cez nový projekt zamestnalo 12 nezamestnaných osôb

Mesto Spišská Belá od 1. júla zamestnalo 12 doposiaľ nezamestnaných osôb v rámci verejnoprospešných prác. Je to vďaka projektu financovanému cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Kežmarku, do ktorého sa mesto zapojilo (po splnení určitých podmienok). Ide o projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, pričom pre najmenej rozvinuté okresy (ktorým je aj Kežmarok) je zvýhodnené financovanie týchto projektov. Celkové náklady sú v tomto prípade určené na sumu 69 476 Eur (to sú mzdové náklady), z toho 95 % nákladov hradí štát a len 5 % nákladov je spolufinancovaných z rozpočtu mesta. Projekt bude trvať 12 mesiacov – od 1.7.2017 do 30.6.2018.
Uvedených 12 osôb je zo Spišskej Belej a pracuje na pracovnú zmluvu – na plný pracovný úväzok (7,5 hod. denne) a ide o prácu na 12 mesiacov. 11 ľudí bude pracovať na údržbe mesta – na údržbe verejnej zelene, chodníkov a ďalších pomocných prácach a 1 osoba ako opatrovateľka v ZOS Strážky.
Medzi uvedenými zamestnancami sú aj takí, ktorí si zo svojej takto zarobenej mzdy budú splácať svoj dlh voči mestu.

Ide o ďalší z mnohých projektov mesta, ktorým na jednej strane mesto pomáha určitým obyvateľom mesta aspoň dočasne prekonať ich zlú sociálnu situáciu a zároveň na druhej strane aj vďaka týmto zamestnancom mesto realizuje niektoré svoje verejné služby a úlohy.

Môže Vás zaujímať...