Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Mesto cez nový projekt zamestnalo 12 nezamestnaných osôb

Mesto Spišská Belá od 1. júla zamestnalo 12 doposiaľ nezamestnaných osôb v rámci verejnoprospešných prác. Je to vďaka projektu financovanému cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Kežmarku, do ktorého sa mesto zapojilo (po splnení určitých podmienok). Ide o projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, pričom pre najmenej rozvinuté okresy (ktorým je aj Kežmarok) je zvýhodnené financovanie týchto projektov. Celkové náklady sú v tomto prípade určené na sumu 69 476 Eur (to sú mzdové náklady), z toho 95 % nákladov hradí štát a len 5 % nákladov je spolufinancovaných z rozpočtu mesta. Projekt bude trvať 12 mesiacov – od 1.7.2017 do 30.6.2018.
Uvedených 12 osôb je zo Spišskej Belej a pracuje na pracovnú zmluvu – na plný pracovný úväzok (7,5 hod. denne) a ide o prácu na 12 mesiacov. 11 ľudí bude pracovať na údržbe mesta – na údržbe verejnej zelene, chodníkov a ďalších pomocných prácach a 1 osoba ako opatrovateľka v ZOS Strážky.
Medzi uvedenými zamestnancami sú aj takí, ktorí si zo svojej takto zarobenej mzdy budú splácať svoj dlh voči mestu.

Ide o ďalší z mnohých projektov mesta, ktorým na jednej strane mesto pomáha určitým obyvateľom mesta aspoň dočasne prekonať ich zlú sociálnu situáciu a zároveň na druhej strane aj vďaka týmto zamestnancom mesto realizuje niektoré svoje verejné služby a úlohy.

Môže Vás zaujímať...