Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Mamičky oslavovali svoj sviatok

13. mája 2017 sa streli v mestskej kinosále belianske mamičky, aby spolu oslávili svoj sviatok Deň matiek. V kultúrnom programe, ktorý si pre nich pripravili deti 1. stupňa ZŠ M. R. Štefánika pod vedením pani učiteľky Beáty Gotzmanovej, odznelo mnoho krásnych pesničiek a básničiek, ktoré deti venovali zo srdca svojim mamám. Poblahoželať všetkým mamám k ich sviatku prišiel aj primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý vyzdvihol vo svojom príhovore ich často náročnú a obetavú prácu a zároveň im poprial, aby im ich ratolesti aj naďalej robili toľko radosti.

Môže Vás zaujímať...