Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Ktorá stavba v Spišskej Belej je Vášmu srdcu najbližšia?

V rámci svetového dňa urbanizmu, ktorý každoročne pripadá na 8. november, sme sa rozhodli pripraviť pre obyvateľov mesta Spišská Belá, ako aj pre všetkých, ktorí naše malebné mesto poznajú, anketu na tému: „Ktorá stavba v Spišskej Belej je Vášmu srdcu najbližšia?“

Anketa sa zameriava na historické budovy mesta, avšak v kolonke „iné“, môžete podľa vlastného výberu zahlasovať aj za niektorú zo súčasných stavieb. V ankete môžete hlasovať aj viac krát. Anketa bude aktívna do konca novembra 2016.

Už teraz sa tešíme sa Váš názor… Takže kto bude víťaz? Múzeum J. M. Petzvala, meštianske domy alebo niekto zo súčasníkov ako futbalový štadión?

Anketu nájdete na nasledujúcom linku: https://goo.gl/forms/gFxBdhTbRrlzT6ds1

banner-page-001

Môže Vás zaujímať...