Flash News
 • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
 • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
 • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
 • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
 • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Komu môžete darovať 2% zo svojej dane v našom meste?

KOMU MÔŽETE DAROVAŤ ČASŤ ZO SVOJEJ DANE (tzv. 2 %) V NAŠOM MESTE?

Organizácie a združenia pôsobiace v Spišskej Belej

 • Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá
 • Moje mesto Spišská Belá, občianske združenie Mesta Spišská Belá (zamerané na sociálnu pomoc)
 • DUKÁTIK, občianske združenie pri Materskej škole Spišská Belá
 • Ľudová hudba Podtatranec (kontakt a dokumenty v prílohe)
 • Jaskyniarska skupina Spišská Belá
 • Automotoklub Spišská Belá
 • Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá
 • Občianske združenie pri ZUŠ Spišská Belá
 • Rodičovské združenie pri ZŠ J. M. Petzvala
 • Združenie rodičov ZŠ na Štefánikovej ulici
 • Zlatá rybka Spišská Belá pri Špeciálnej ZŠ Sp. Belá

Zdravotne ťažko postihnuté detičky v Spišskej Belej

 • Ondrejko a Sárka Koščákoví  (kontakt a dokumenty v prílohe)
 • Luka Klokoč  (kontakt a dokumenty v prílohe)
 • Sebastian Šelep (kontakt nižšie)
 • Adamko Kačmarčík (kontakt a dokumenty v prílohe)

 

Ľudová hudba Podtatranec

Kontakt: 0911 343 657

Sebastian Šelep

Kontakt: geocity@pobox.sk

 

Ondrejko a Sárka Koščákoví

Kontakt: lucia1508@gmail.com

Luka Klokoč

Adamko Kačmarčík

Kontakt:  0915 653 553, kacmarcikova.lucia@gmail.com

Môže Vás zaujímať...