Flash News
 • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
 • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
 • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
 • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
 • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Komu môžete darovať 2% zo svojej dane v našom meste?

KOMU MÔŽETE DAROVAŤ ČASŤ ZO SVOJEJ DANE (tzv. 2 %) V NAŠOM MESTE?

Organizácie a združenia pôsobiace v Spišskej Belej

 • Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá
 • Moje mesto Spišská Belá, občianske združenie Mesta Spišská Belá (zamerané na sociálnu pomoc)
 • DUKÁTIK, občianske združenie pri Materskej škole Spišská Belá
 • Ľudová hudba Podtatranec (kontakt a dokumenty v prílohe)
 • Jaskyniarska skupina Spišská Belá
 • Automotoklub Spišská Belá
 • Mestský poľovnícky spolok POĽANA Spišská Belá
 • Občianske združenie pri ZUŠ Spišská Belá
 • Rodičovské združenie pri ZŠ J. M. Petzvala
 • Združenie rodičov ZŠ na Štefánikovej ulici
 • Zlatá rybka Spišská Belá pri Špeciálnej ZŠ Sp. Belá

Zdravotne ťažko postihnuté detičky v Spišskej Belej

 • Ondrejko a Sárka Koščákoví  (kontakt a dokumenty v prílohe)
 • Luka Klokoč  (kontakt a dokumenty v prílohe)
 • Sebastian Šelep (kontakt nižšie)
 • Adamko Kačmarčík (kontakt a dokumenty v prílohe)

 

Ľudová hudba Podtatranec

Kontakt: 0911 343 657

Sebastian Šelep

Kontakt: geocity@pobox.sk

 

Ondrejko a Sárka Koščákoví

Kontakt: lucia1508@gmail.com

Luka Klokoč

Adamko Kačmarčík

Kontakt:  0915 653 553, kacmarcikova.lucia@gmail.com

Môže Vás zaujímať...