Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Jesenné sčítanie kamzíkov v Tatrách potvrdilo ich stabilizovaný počet

Tohoročné jesenné sčítanie kamzíkov sa podarilo zorganizovať napriek nepriaznivému počasiu v priebehu celej jesene. Podľa námestníka riaditeľa Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Maroša Petríka sa od polovice októbra pokúšali v predpovediach počasia nájsť dva dni so stabilnejším počasím, kedy by sa dalo v priebehu kamzíčej ruje zorganizovať sčítanie. Niekoľkokrát sa termín sčítavania posúval. “Zľadovatený terén nám 8. novembra pohyb dosť sťažoval, no napriek tomu zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, Štátnej ochrany prírody SR, Správy Pieninského národného parku, Národného parku Slovenský raj, poľského Tatranského národného parku, Mestských lesov Spišská Belá, Mestského poľovníckeho spolku Poľana Spišská Belá a dobrovoľníci najmä z radov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vyrazili do terénu. Sčítanie sa nám podarilo ukončiť v poobedňajších hodinách nasledujúceho dňa,” informoval Petrík.

Koncom 90. rokov, keď bola populácia kamzíka vrchovského tatranského na území národného parku len okolo 200 kusov, sa zvýšil počet jedincov a dosiahol 1367 kamzíkov. “V posledných rokoch sa početnosť kamzíčej populácie zastabilizovala a výsledky posledných troch jesenných sčítaní sú veľmi podobné. Črieda s najväčšou početnosťou bola zaznamenaná v Belianskych Tatrách, v ktorej  bolo narátaných 65 kamzíkov,” poznamenal Petrík. V Tichej doline v Tomanovskom sedle bol pozorovaný rys. “Zľadovatený terén nám v mnohých prípadoch neumožnil priblížiť sa bližšie ku kamzíkom a určiť ich vek a pohlavie. Dúfame, že pri jarnom sčítaní, ktoré bude zamerané hlavne na zistenie prírastkov mláďat kamzíka, sa nám podarí tieto údaje spresniť,” uzavrel Petrík.

Zdroj : TASR

Môže Vás zaujímať...