Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Jesenné sčítanie kamzíkov v Tatrách potvrdilo ich stabilizovaný počet

Tohoročné jesenné sčítanie kamzíkov sa podarilo zorganizovať napriek nepriaznivému počasiu v priebehu celej jesene. Podľa námestníka riaditeľa Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Maroša Petríka sa od polovice októbra pokúšali v predpovediach počasia nájsť dva dni so stabilnejším počasím, kedy by sa dalo v priebehu kamzíčej ruje zorganizovať sčítanie. Niekoľkokrát sa termín sčítavania posúval. “Zľadovatený terén nám 8. novembra pohyb dosť sťažoval, no napriek tomu zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, Štátnej ochrany prírody SR, Správy Pieninského národného parku, Národného parku Slovenský raj, poľského Tatranského národného parku, Mestských lesov Spišská Belá, Mestského poľovníckeho spolku Poľana Spišská Belá a dobrovoľníci najmä z radov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vyrazili do terénu. Sčítanie sa nám podarilo ukončiť v poobedňajších hodinách nasledujúceho dňa,” informoval Petrík.

Koncom 90. rokov, keď bola populácia kamzíka vrchovského tatranského na území národného parku len okolo 200 kusov, sa zvýšil počet jedincov a dosiahol 1367 kamzíkov. “V posledných rokoch sa početnosť kamzíčej populácie zastabilizovala a výsledky posledných troch jesenných sčítaní sú veľmi podobné. Črieda s najväčšou početnosťou bola zaznamenaná v Belianskych Tatrách, v ktorej  bolo narátaných 65 kamzíkov,” poznamenal Petrík. V Tichej doline v Tomanovskom sedle bol pozorovaný rys. “Zľadovatený terén nám v mnohých prípadoch neumožnil priblížiť sa bližšie ku kamzíkom a určiť ich vek a pohlavie. Dúfame, že pri jarnom sčítaní, ktoré bude zamerané hlavne na zistenie prírastkov mláďat kamzíka, sa nám podarí tieto údaje spresniť,” uzavrel Petrík.

Zdroj : TASR

Môže Vás zaujímať...