Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Jesenné sčítanie kamzíkov v Tatrách potvrdilo ich stabilizovaný počet

Tohoročné jesenné sčítanie kamzíkov sa podarilo zorganizovať napriek nepriaznivému počasiu v priebehu celej jesene. Podľa námestníka riaditeľa Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Maroša Petríka sa od polovice októbra pokúšali v predpovediach počasia nájsť dva dni so stabilnejším počasím, kedy by sa dalo v priebehu kamzíčej ruje zorganizovať sčítanie. Niekoľkokrát sa termín sčítavania posúval. “Zľadovatený terén nám 8. novembra pohyb dosť sťažoval, no napriek tomu zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, Štátnej ochrany prírody SR, Správy Pieninského národného parku, Národného parku Slovenský raj, poľského Tatranského národného parku, Mestských lesov Spišská Belá, Mestského poľovníckeho spolku Poľana Spišská Belá a dobrovoľníci najmä z radov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vyrazili do terénu. Sčítanie sa nám podarilo ukončiť v poobedňajších hodinách nasledujúceho dňa,” informoval Petrík.

Koncom 90. rokov, keď bola populácia kamzíka vrchovského tatranského na území národného parku len okolo 200 kusov, sa zvýšil počet jedincov a dosiahol 1367 kamzíkov. “V posledných rokoch sa početnosť kamzíčej populácie zastabilizovala a výsledky posledných troch jesenných sčítaní sú veľmi podobné. Črieda s najväčšou početnosťou bola zaznamenaná v Belianskych Tatrách, v ktorej  bolo narátaných 65 kamzíkov,” poznamenal Petrík. V Tichej doline v Tomanovskom sedle bol pozorovaný rys. “Zľadovatený terén nám v mnohých prípadoch neumožnil priblížiť sa bližšie ku kamzíkom a určiť ich vek a pohlavie. Dúfame, že pri jarnom sčítaní, ktoré bude zamerané hlavne na zistenie prírastkov mláďat kamzíka, sa nám podarí tieto údaje spresniť,” uzavrel Petrík.

Zdroj : TASR

Môže Vás zaujímať...