Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Jarné upratovanie – už tento víkend!

V našom meste budú počas piatka 31.03.2017 a soboty 01.04.2017, pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Zároveň prebehne aj zber nebezpečných odpadov, ktoré žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov!

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

– ulica Družstevná – pri DREPAL-e

– ulica Tatranská – pri bývalej kolkárni

– pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko

– ulica SNP (za bývalým liehovarom)

– ulica Mierová (pri materskej škole)

– ulica Letná (pod budovou AT TATRY)

– ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu)

– ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou

– ulica Osloboditeľov – Slnečná

– IBV Webera – Kaltsteinova ul.

– Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou

– Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.

– Strážky – ulica Nad kaštieľom

Dôsledne žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) a nebezpečný odpad neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale aby ho uložili vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!

Môže Vás zaujímať...